• ΤΑ ΝΕΑ, Πολιτικός διάλογος, Δευτέρα 31 Μαΐου 1993
  • N. Bobbio, Το μέλλον της δημοκρατίας, Παρατηρητής, 1993, Πρόλογος, σελ. 7-10