Ε. Βενιζέλος, Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001. Το κείμενο του αναθεωρημένου Συντάγματος.

Εισαγωγή, Ευρετήριο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001, σελ. 11-14