• «Σύνταγμα και νέες τεχνολογίες», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ) τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020, σελ 542-548 [ PDF ] 

    * Εισαγωγική ομιλία στο συνέδριο με θέμα « Δίκαιο και Τεχνολογίες  στις Κοινωνίες   Διακινδύνευσης» που οργάνωσε στις 15-17.10.2020  η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τον  εορτασμό των 90 ετών από την έναρξη της λειτουργίας της.