• Εισήγηση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής  Βιβλικής Εταιρίας με θέμα ''Βίβλος και Πολιτική'' που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 14-15.12.2018 
  • "Bible and Constitution - Thoughts on the political theology", Article by Evangelos Venizelos published in Rassegna di Teologia, (RdT 61 [2020] 115-124)