• "Ένα  έμμεσο κεκτημένο της Πατριαρχίας Βαρθολομαίου του Α´ : Η ανάδειξη της κανονικής και νομικής θέσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά το άρθρο 3 του ελληνικού Συντάγματος", σε: Τιμητικός Τόμος της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ για την τριακονταετή διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄, 2021, σελ 175-188 [PDF]