• «Η αμφιθυμία της πρόσφατης νομολογίας γύρω από τη θρησκευτική ελευθερία και τοο μάθημα των θρησκευτικών. - Ο εσωτερικός διάλογος στο Σ.τ.Ε. και οι αποκλίσεις από τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α.», ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ, Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, Έτος ΙΗ’, Τεύχος 1, Μάιος 2020 (σελ. 1-12)

    [PDF]

    Link (συνέχεια του Επίμετρου): https://evenizelos.gr/speeches/conferences-events/407-conferencespeech2016/5299-2016-04-01-17-47-28.html