[Οι μεγάλοι άξονες της αναθεώρησης του Συντάγματος]

  • ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 5 Απριλίου 1998
  • Λ. Αξελός (επιμ.), Τα ελληνικά Συντάγματα 1822-1975/1986. Αλεξάνδρου Σβώλου. Η Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας, Στοχαστής, 1998, σελ. 19-36
  • Ευ. Βενιζέλος, H αναθεώρηση του Συντάγματος. Συνολικό σχέδιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Συναινετική αναθεώρηση II, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1998, σελ. 15-32
  • Το Σύνταγμα, 1998.2, σελ. 311-321
  • Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Neue Folge/ Band 47, Mohr Siebeck, 1999, σελ. 99-108 [αγγλική μετάφραση: The consensual and corroborative revision of the Hellenic Constitution]