• Ομιλία στην τελική συνεδρίαση της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής (6.4.2001)
  • Ευ. Βενιζέλος, Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001. Το κείμενο του αναθεωρημένου Συντάγματος. Εισαγωγή, Ευρετήριο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001, σελ. 1-9

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]