[Το αναθεωρημένο ελληνικό Σύνταγμα και η επικαιρότητα του συνταγματικού φαινομένου]

  • Εισήγηση στο συνέδριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα “Το νέο Σύνταγμα” (Αθήνα, 14.6.2001)]
  • Δ. Θ. Τσάτσος, Ευ. Βενιζέλος & Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Το νέο Σύνταγμα. Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001, σελ. 31 επ.
  • Παρέμβαση, σελ. 179 επ. / Συνολική αποτίμηση του αναθεωρητικού εγχειρήματος, σελ. 473 επ. / Δευτερολογία σελ. 495 επ.
  • Revue Française de Droit Constitutionnel 51, 2002, σελ. 515-536 [γαλλική μετάφραση: La Constitution hellénique révisée de 2001 et l’actualité du phénomène constitutionnel]
  • Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Neue Folge/ Band 51, Mohr Siebeck, 2003, σελ. 513-530 [αγγλική μετάφραση: The 2001 Revision of the Greek Constitution and the Relevance of the Constitutional Phenomenon]
  • European Review of Public Law / Revue Européenne de Droit Public 13.4, winter 2001, σελ. 1291-1316 [αγγλική μετάφραση: The 2001 Revision of the Greek Constitution and the Relevance of the Constitutional Phenomenon]

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]