• Ευ. Βενιζέλος, Η αναθεώρηση του 2001 είκοσι χρόνια και δυο αναθεωρήσεις (2008 και 2019) μετά - Μια εισαγωγή στη συζήτηση, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ) 6/2021, σελ 706-715, [PDF]

 

  • Για το σύνολο του αφιερώματος, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ) 6/2021, δειτε εδω [PDF]

 

  • Το κείμενο αποδίδει την εισαγωγή του συντονιστή της συζήτησης στο ομότιτλο σεμινάριο που διεξήχθη διαδικτυακά, στις 13.12.2021, στο πλαίσιο του μαθήματος του Συνταγματικού Δικαίου στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Προστίθεται βιβλιογραφική σημείωση. Ως εισηγητές μετείχαν  οι Ι. Σαρμάς, Ξ. Κοντιάδης και Χ. Ανθόπουλος, ενώ στη συζήτηση έλαβαν επίσης  μέρος οι συνδιδάσκοντες το μάθημα ( Κ. Χρυσόγονος, Π. Μαντζούφας, Λ. Παπαδοπούλου ) και συνάδελφοι,  οι συμβολές των οποίων ζητήθηκε να δημοσιευθούν στο παρόν αφιέρωμα. [video μαθηματος]

    .
Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος