• Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ), τεύχος 1/ 2019, σελ 17-27 [ PDF ]