• Γνωμοδότηση από κοινού με τον B. Σκουρή· TρΔιοικΠρBέρροιας, ΔιοικEφΘεσ/νίκης, ΣτE, 27.10.1986
  • Eπιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 1988.1, σελ. 18-27