• Ομιλία σε εκδήλωση του ΣΕΒ (16.6.2005) / dialogues
  • Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σελ. 374-378