• Ευάγγελος Βενιζέλος, «Κρατικότητα και κυριαρχία: η δύσκολη  ισορροπία  μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στη διαχείριση κρίσεων - Προσφυγικό και Brexit» στο Τιμητικός Τόμος για τον Παναγιώτη Ιωακειμίδη,  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Οι Πολλαπλές Κρίσεις και Προκλήσεις του Μέλλοντος, (Αθήνα: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2017)