• Ευάγγελος Βενιζέλος, «Κοινές δοκιμασίες και κοινές προοπτικές της  Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και  της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» στο Ευ. Βενιζέλος, Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας,(εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, 2018) σελ 37-55

 

  • «Shared challenges and prospects of European Democracy and the European Integration» Contribution to the round table on «What Future for the European Democracy?» closing the International Conference «Safeguarding Democratic Institutions within a Europe in Crisis: Challenges and Responses», Nafplion, (11-12 May 2018).
    Υπό δημοσίευση στον τόμο των πρακτικών της ομότιτλης ημερίδας, εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗ