Χαρίδημος Κ. Τσούκας (επιμ.), Για μια προοδευτική πολιτική, Καστανιώτης, 2007

 

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος


[Η «παραδειγματική» λειτουργία της ΣτΕ (Ολ.) 3670/2006 για το άρθρο 14 παρ. 9 Σ]

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2008.1, σελ. 85-101

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος

[Από το διάχυτο στο ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα - μια αλλαγή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται ]

  • Ομιλία σε εκδήλωση αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα με αφορμή τη δεκάτη επέτειο από την ίδρυση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Μ.Μ.Α., 9.2.2005)
  • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η κοινωνία των πολιτών, 2005 ΥΠΕΠΘ

 

 

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος