του Ευ. Βενιζέλου,

Έκδοση Υπουργείου Πολιτισμού Aθήνα 1997