[Περίοδος Ι΄. Σύνοδος Α΄. Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος,
1. Έκθεση της επιτροπής αναθεώρησης του Συντάγματος
2. Εισήγηση του γενικού εισηγητή της πλειοψηφίας Ευάγγελου Βενιζέλου],

Αθήνα, Οκτώβριος 2000

[ PDF ]