Εργαστήριον η Ελλάς. Θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλιγγενεσία έως τις ημέρες μας


[Πρακτικά του Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών (2-4.11.2020)]


Ευάγγελος Βενιζέλος, Κώστας Κωστής, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ)


Εκδόσεις Επίκεντρο, 2021

 

Αναλυτικά: https://evenizelos.gr/books-studies/books/collectivevolumes/381-extra-content-right/6457-2021-2.html