[Για την A´ Tάξη του Πολυκλαδικού Λυκείου]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους K. Φ. Kαλαβρό & Γ. A. Πανούση,

OEΔB, 1984