του Ευ. Βενιζέλου,


αναθεωρημένη έκδοση,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2008

(α΄ έκδοση, Παρατηρητής, 1991)

 

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα η ριζικά αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» του καθηγητή Ευάγγελου Βενιζέλου.

Δεκαεπτά χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης του βιβλίου που ήταν προϊόν της διδασκαλίας του Ευάγγελου Βενιζέλου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυκλοφορεί η αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου η οποία ενσωματώνει όλες τις αλλαγές που επήλθαν με τις συνταγματικές αναθεωρήσεις του 2001 και του 2008, τις εξελίξεις τις σχετικές με το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τις νέες τάσεις της νομολογίας και της θεωρίας.

Τα «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» του Ευάγγελου Βενιζέλου διαρθρώνονται σε τέσσερα μέρη και δεκατέσσερα κεφάλαια.

Το πρώτο μέρος υπό τον τίτλο «Το Σύνταγμα και η έννομη τάξη» αναφέρεται στην έννοια, τις διακρίσεις και το αντικείμενο του Συντάγματος, τη συντακτική εξουσία και την αναθεωρητική λειτουργία, την παραγωγή του Συντάγματος του 1975, τις αναθεωρήσεις του 1986, του 2001 και του 2008, τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία, τις μορφές και την ιεραρχία των κανόνων δικαίου (νόμος, νομοθετική εξουσιοδότηση και κανονιστικές πράξεις της διοίκησης κ.ο.κ.), τις σχέσεις της εθνικής έννομης τάξης με την ευρωπαϊκή κοινοτική έννομη τάξη και το διεθνές δίκαιο, τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων και το πρόβλημα της ερμηνείας του Συντάγματος.

Το δεύτερο μέρος υπό τον τίτλο «Το πολίτευμα και οι οργανωτικές βάσεις» αναφέρεται στο κρατικό φαινόμενο, στην έννοια του πολιτεύματος και τις οργανωτικές βάσεις του ισχύοντος πολιτεύματος (δημοκρατική αρχή, κοινοβουλευτική αρχή, αρχή διάκρισης των εξουσιών, αρχή του κράτους δικαίου κ.ο.κ.).

Το τρίτο μέρος υπό τον τίτλο «Τα άμεσα όργανα του κράτους» αναφέρεται στο εκλογικό σώμα (συγκρότηση και αρμοδιότητες, κόμματα, αρχές που διέπουν την ψήφο και την ψηφοφορία, εκλογικό σύστημα και εκλογικές περιφέρειες κ.ο.κ.), την οργάνωση και λειτουργία της Βουλής, την θέση της Κυβέρνησης στο πολίτευμα και τα σχετικά με την ευθύνη των Υπουργών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Το τέταρτο μέρος υπό τον τίτλο «Η λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος» αναφέρεται στους βασικούς θεσμούς του διορισμού και της παύσης της Κυβέρνησης και της διάλυσης της Βουλής.

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από βιβλιογραφικές υποδείξεις και αναφορές σε βασικές δικαστικές αποφάσεις. Το βιβλίο κινείται σε δύο επίπεδα καθώς με μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία παρουσιάζονται θέματα που ενδιαφέρουν όποιον αναγνώστη επιθυμεί να εμβαθύνει στην ύλη, ενώ οι παράτιτλοι που συνοδεύουν κάθε κεφάλαιο και κάθε παράγραφο σε συνδυασμό με το ευρετήριο καθιστούν το βιβλίο χρηστικό για όποιον αναζητεί πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Τα «Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου» απευθύνονται όχι μόνον στο φοιτητή και το νομικό της πράξης, αλλά και σε κάθε πολίτη που θέλει να είναι ενημερωμένος γύρω από τη λειτουργία των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών.