Ο Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση σε συνέχεια του συνεδρίου για την «ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ» διοργανώνει, σε συνεργασία με την Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε., συζήτηση με θέμα:

«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ»

 

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 
ώρα: 18:00 μμ

Ξενοδοχείο Divani Caravel
(Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα)

  

Συζητούν οι: 

Κωνσταντίνος Μενουδάκος,

 

Γιάννης Ρέτσος,

Επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ

 

Πρόεδρος του ΣΕΤΕ

Βασίλης Σκουρής,

 

Θεόδωρος Φέσσας,

Πρώην Πρόεδρος του ΔΕΕ

 

Πρόεδρος του ΣΕΒ

Ευάγγελος Βενιζέλος,

 

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου,

Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου,

Πρόεδρος του ΕΕΑ

πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

   
      

Συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη

Η συμμετοχή σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

  

* Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Eγγραφή στο https://www.eventora.com/el/Events/ekyklos2018  

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.


 

Σχετικά με την εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών: «Δικαιοσύνη και Επενδύσεις»

  

Η Ελλάδα καλείται να καλύψει τα επόμενα χρόνια το τεράστιο επενδυτικό κενό που έχει δημιουργηθεί λόγω της κρίσης. Οι μεγάλες εμβληματικές επενδύσεις που συνδέονται με τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημοσίας περιουσίας και οι ξένες άμεσες επενδύσεις έχουν προφανή σημασία. Για να καλυφθεί όμως το κενό απαιτείται μια επενδυτική πανστρατιά που περιλαμβάνει από δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές μέχρι ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν ως αντικείμενο την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Τουρισμός και εστίαση σε όλα τα επιχειρηματικά μεγέθη, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, πρωτογενής παραγωγή και βιομηχανία τροφίμων και ποτών σ´ ένα φάσμα που κινείται από την αξιοποίηση της γεωθερμίας και τις υδροπονικές καλλιέργειες μέχρι τις μικρές έξυπνες δράσεις γύρω από παραδοσιακά προϊόντα, startups στη σφαίρα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, πρωτοβουλίες νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας περιλαμβάνονται στο τοπίο των επενδύσεων που σχετίζονται με το θέμα μας.

Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και μη τραπεζικών χρηματοδοτικών φορέων, η αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η διευκόλυνση της αξιοποίησης ιδίων κεφαλαίων, η απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και η μείωση του διοικητικού κόστους, η φιλοεπενδυτική νοοτροπία της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης θεωρούνται κρίσιμοι παράμετροι για την κινητοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Θεμελιώδης παράμετρος όμως είναι η ασφάλεια δικαίου, η σαφήνεια και η σταθερότητα του νομικού πλαισίου και η γρήγορη και αξιόπιστη επίλυση των σχετικών διαφόρων. Το δίπολο έννομη τάξη και επενδύσεις αφορά ευρύτατο φάσμα θεμάτων: το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, το δίκαιο των εργασιακών σχέσεων, το δίκαιο του ανταγωνισμού, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την προστασία των δασών, του αιγιαλού και των μνημείων, τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τη λειτουργία τους και βεβαίως τις διαδικασίες επίλυσης ιδιωτικών διαφόρων που αφορούν τα πάντα, από την εταιρική διακυβέρνηση μέχρι τα εμπράγματα δικαιώματα κοκ. Σε όλα αυτά προστίθεται πολύ συχνά η ποινική διάσταση. 

Έννομη τάξη σημαίνει, σε όλες σχεδόν αυτές τις περιπτώσεις, αφενός μεν εθνικό Σύνταγμα, αφετέρου δε Ευρωπαϊκό Ενωσιακό δίκαιο. Πρακτικά δε η έννομη τάξη προσδιορίζεται από τη θέση της δικαιοσύνης απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα.  

Η σχέση δικαιοσύνης και επενδύσεων βρίσκεται συνεπώς στην καρδιά του αναπτυξιακού προβλήματος μιας χώρας που επείγεται να κερδίσει το χαμένο έδαφος και το χαμένο χρόνο, να αποκτήσει και να διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης σαφώς υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου και να επανέλθει στην κανονικότητα μιας πραγματικά ισότιμης χώρας μέλους της Ευρωζώνης.

Η καταγραφή των σχετικών προβλημάτων επιτρέπει να διαχωριστούν σε λειτουργικά που μπορούν να αντιμετωπισθούν με διορθωτικές νομοθετικές παρεμβάσεις κυρίως δικονομικού χαρακτήρα με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, βελτιώσεις της υποδομής, εξειδίκευση των δικαστικών λειτουργών, αύξηση του αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων και άλλες παρόμοιες κινήσεις και σε διαρθρωτικά που αφορούν την ευρωπαϊκή έννομη τάξη ή ζητήματα εθνικής συνταγματικής τάξης. Στο επίπεδο των διαρθρωτικών αυτών προβλημάτων πρέπει να αναζητηθούν πιο ευρηματικές λύσεις μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, του Συντάγματος, των εγγυήσεων του κράτους δικαίου και του υψηλού επιπέδου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτό είναι, σε γενικές γραμμές, το αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης που οργανώνει στις 22 Νοεμβρίου 2017, ο Κύκλος ιδεών. Τρεις νομικοί με μεγάλη σχετική εμπειρία συζητούν με τρεις θεσμικούς εκπροσώπους του επιχειρείν και όλο το πάνελ με όσους θελήσουν να παρέμβουν ή να θέσουν ερωτήματα. Η εκδήλωση δεν απευθύνεται μόνο στη νομική και επιχειρηματική κοινότητα και σε όλους εκείνους που ζουν τις δυσκολίες μιας μικρής ή μεγάλης επενδυτικής πρωτοβουλίας, αλλά και σε όλους τους ενεργούς πολίτες που νοιάζονται για την προοπτική του τόπου και αναζητούν ένα σχέδιο για την «Ελλάδα μετά» την κρίση.

 

 

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

ώρα 18:00,

Divani Caravel