Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011


Β.Κεχαγιά: Πώς κρίνετε τη δέσµη των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της ευρωζώνης από ελληνικής πλευράς;

Ευ.Βενιζέλος: Η επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής όλου του δανείου των 110 δισ. ευρώ, η µείωση του επιτοκίου κατά 1% και η πρόβλεψη για τη δυνατότητα του µηχανισµού στήριξης να παρεµβαίνει στην πρωτογενή αγορά οµολόγων, στηρίζοντας χώρες που βρίσκονται σε αδυναµία άντλησης κεφαλαίων, είναι ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση που θέλουµε. Η χώρα µας πήρε µία µεγάλη ανάσα στο δηµοσιονοµικό επίπεδο. Μια ανάσα που µας επιτρέπει να στρέψουµε ακόµα πιο έντονα το ενδιαφέρον µας στο επίπεδο της πραγµατικής οικονοµίας, εκεί που οι επιχειρήσεις, οι εργαζόµενοι, τα νοικοκυριά βιώνουν το πρόβληµα της καθηµερινότητας. Πρόκειται για µια «ανάσα» που µας επιτρέπει και µας επιβάλλει να κάνουµε εθνική προτεραιότητα τις διαρθρωτικές αλλαγές και παράλληλα να εφαρµόσουµε το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για τα πέραν του Μνηµονίου. Χωρίς άλλου τύπου κράτος και άλλου τύπου σχέση κράτους και οικονοµίας είναι προφανές ότι δεν µπορούµε να πορευθούµε πια.Β.Κεχαγιά:
Τέθηκε, όµως, ως όρος «η ισχυρή δέσµευση της Ελλάδας να ολοκληρώσει πλήρως και ταχέως το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου ύψους πενήντα δισ. ευρώ που έχει αναγγείλει η κυβέρνηση»...

Ευ.Βενιζέλος: Είναι εθνική ανάγκη το δηµόσιο χρέος να καταστεί διαχειρίσιµο. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να χρησιµοποιήσουµε όλα τα διαθέσιµα εργαλεία, σε συµφωνία µε τους εταίρους µας και κατά τρόπο αποδεκτό από τη διεθνή αγορά που δυστυχώς έχει το πάνω χέρι και αξιολογείτα πάντα, τις πιο πολλές φορές µε σκληρό και κακόπιστο τρόπο.

Β.Κεχαγιά: Ενα από τα εργαλεία είναι και η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου και της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου. Αυτός ο στόχος είναι εξαιρετικά φιλόδοξος, καθώς πρέπει να ξεπεράσει µεγάλα εµπόδια νοµικά, κοινωνικά, συνδικαλιστικά και άλλα.

Ευ.Βενιζέλος: Χρειάζεται αποφασιστικότητα και ευρηµατικότητα. Για παράδειγµα, ο στόχος αυτός µπορεί να προωθηθεί όχι µόνο άµεσα αλλά και έµµεσα µε χρηµατοοικονοµικές µεθόδους, µέσα από τις µετοχές ή τα οµόλογα µιας εταιρείας που θα αναλάβει να διαχειριστεί ένα επιλεγµένο και «καθαρό» τµήµα της δηµόσιας περιουσίας. Αναµένουµε ακόµη τη φυσιολογική - στατιστική αναπροσαρµογή του µεγέθους του ΑΕΠ που θα αυξήσει τον παρονοµαστή του κλάσµατος του δηµοσίου χρέους, ενώ η σταθεροποίηση της κατάστασης θα µας επιτρέψει να µιλήσουµε µε πιο καλούς όρους µε τους ιδιώτες– τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, ταµεία – που είναι κοµιστές του τµήµατος εκείνου του δηµοσίου χρέους που δεν έχει περιέλθει ακόµα στα χέρια των εταίρων µας στην ευρωζώνη και διεθνών θεσµών,όπως η ΕΚΤ και το ∆ΝΤ. Ολα φυσικά αυτά χρειάζονται ισχυρή πολιτική και κοινωνική στήριξη.

Β.Κεχαγιά: Αρα, τι είναι αυτό που περιµένουµε στις 25 Μαρτίου;

Ευ.Βενιζέλος: Θα έλεγα πως είναι η επιβεβαίωση των αποφάσεων της 11ης Μαρτίου που τελούν τώρα υπό τον αυστηρό έλεγχο των αγορών. Η αντίδραση των αγορών µεταξύ 11ης και 25ης Μαρτίου θέλω να ελπίζω ότι θα καταστήσει τη δέσµη των αποφάσεων για την Ελλάδα καλύτερη. Σίγουρα, δεν θα γίνει χειρότερη.

Β.Κεχαγιά: Θεωρείτε ότι η χώρα έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο χρεοκοπίας;

Ευ.Βενιζέλος: Με την τεχνική έννοια του όρου ναι. Το ζήτηµα είναι να ξαναβρούµε τη θέση που µας αξίζει και που αναλογεί στον όγκο και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας. Θέλουµε να ξαναβρούµε τον δυναµισµό µας και να αποκαταστήσουµε το αίσθηµα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης, τα εισοδήµατα και τις προοπτικές των Ελλήνων και κυρίως των χαµηλών και των µεσαίων στρωµάτων που έκαναν και κάνουν τις µεγαλύτερες θυσίες.

Β.Κεχαγιά: Όλοι περιµένουν µετά τις 25 Μαρτίου εκλογές ή ανασχηµατισµό. Ποια είναι η γνώµη σας;

Ευ.Βενιζέλος: Η χώρα χρειάζεται πολιτική και κοινωνική σταθερότητα και συναίνεση, αίσθηµα ασφάλειας, καθαρή και απτή προοπτική. Η δεύτερη ερώτησή σας για τον ανασχηµατισµό µπορεί να απευθυνθεί µόνο στον Πρωθυπουργό.

Β.Κεχαγιά: Ο κ. Νταβούτογλου στην πρόσφατη επίσκεψή του επέµεινε µε νέο ίσως λεξιλόγιο στο παλιό τουρκικό επιχείρηµα ότι στο Αιγαίο δεν µπορεί να ισχύσει η ∆ιεθνής Σύµβαση του ∆ικαίου της Θάλασσας και ότι το Καστελλόριζο είναι µεν ελληνικό αλλά δεν διαθέτει ούτε πλήρη υφαλοκρηπίδα ούτε πλήρη ΑΟΖ. Ποια είναι η δική σας εκτίµηση;

Ευ.Βενιζέλος: Για την Ελλάδα, η στρατηγική τής προσέγγισης µε την Τουρκία αντικρύζεται µε τη στρατηγική επιλογή της γείτονος να ενταχθεί πλήρως στους δυτικούς θεσµούς, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς διπλωµατικής και κυρίως στρατιωτικής συµπεριφοράς και πρακτικής. Εµείς θέλουµε στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να ισχύει ό,τι ισχύει και στις άλλες περιοχές του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και να τηρούνται οι ίδιες πρακτικές, π.χ. ως προς τις πτήσεις των στρατιωτικών αεροσκαφών και ως προς τους πλόες των πολεµικών πλοίων. Να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες ως προς την κατανοµή της ευθύνης για έρευνα και διάσωση, σε περίπτωση αεροπορικού ή ναυτικού ατυχήµατος. Να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και οι ίδιες πρακτικές ως προς τη διεξαγωγή θαλάσσιων και υποθαλάσσιων ερευνών.

Θέλουµε επίσης τα Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης να εφαρµόζονται και µάλιστα να εµπλουτίζονται, αλλά να είναι ισορροπηµένα και να αφορούν όχι µόνο το Αιγαίο αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Όλα δε αυτά συνδέονται και µε την ανάγκη να είναι καλόπιστη η λειτουργία των δύο χωρών και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ που τώρα καλείται να αποφασίσει τη γεωγραφική εφαρµογή της Νέας ∆οµής ∆ιοίκησης.

Ο κ. Νταβούτογλου γνωρίζει συνεπώς το ελληνικό στρατηγικό πλαίσιο. Γνωρίζει ότι ζητήµατα εθνικής κυριαρχίας και εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων δεν µπορεί να θιγούν και ότι τα ζητήµατα των διεθνών δικαιοδοσιών και αρµοδιοτήτων µπορεί να αντιµετωπιστούν µόνο µέσα στο ασφαλές πλαίσιο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

Β.Κεχαγιά:
Μετείχατε στη Σύνοδο των υπουργών Άµυνας του ΝΑΤΟ για τη Λιβύη. Τι µήνυµα νοµίζετε ότι στάλθηκε;

Ευ.Βενιζέλος: Είναι προφανές ότι κανείς – ούτε οι ΗΠΑ, ούτε οι µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες – δεν θέλει να εµπλακεί σε έναν πόλεµο στη Βόρεια Αφρική. Σε πολιτικό, συνεπώς, επίπεδο υπάρχουν σκληρές δηλώσεις καταδίκης του καθεστώτος Καντάφι και στήριξης της αντιπολίτευσης. Σε στρατιωτικό όµως επίπεδο οι κινήσεις είναι πολύ µετρηµένες, προκαταρκτικές και παραµένουν αυστηρά µέσα στο πλαίσιο της απόφασης του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Είναι βέβαια φανερό ότι έχει επέλθει ήδη µία ριζική αλλαγή και στη Λιβύη. Όχι µε τον ήπιο τρόπο που είχαµε στην Αίγυπτο ή ακόµη και στην Τυνησία, αλλά πάντως επήλθε. Ανεξάρτητα συνεπώς από την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται, η πολιτική κατάσταση θα είναι πλέον διαφορετική.

Για την Ελλάδα βέβαια το πιο κρίσιµο θέµα είναι τα νέα µεταναστευτικά ρεύµατα που πρέπει να ανακοπούν στην πηγή τους, µέσω ισχυρής ανθρωπιστικής παρέµβασης και της δηµιουργίας επαρκών υποδοµών επιτόπου, για παράδειγµα στην Τυνησία ή την Αίγυπτο.

Β.Κεχαγιά: Έχοντας απόσταση πια από τα γεγονότα του προηγούµενου δεκαηµέρου, µπορείτε να µας πείτε τι συνέβη και ήρθατε σε αντιπαράθεση µε τον υπουργό Εσωτερικών για την υπόθεση του Μεγάρου Υπατία;

Ευ.Βενιζέλος: Εγώ δεν ήρθα σε αντιπαράθεση µε κανέναν. Βρισκόµενος στη Βουλή, απάντησα, ως όφειλα, σε παρέµβαση του κ. Καρατζαφέρη που ζήτησε από την κυβέρνηση να προσέξει για να µην υπάρξει θάνατος απεργού πείνας. Είπα τα αυτονόητα. Οι δηµόσιες παρεµβάσεις µου είναι πολύ περιορισµένες και προσεκτικές, µε στόχο τη στήριξη της πολιτικής της κυβέρνησης σε κρίσιµες στιγµές και την προάσπιση της ανάγκης για εθνική και κοινωνική συνοχή. Με καλύπτει συνεπώς η σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Β.Κεχαγιά: Ο νέος νόµος για τις αµυντικές προµήθειες που παρουσιάσατε περιλαµβάνει ασφαλιστικές δικλίδες διαφάνειας;

Ευ.Βενιζέλος: Το νοµοσχέδιο µεταφέρει στην ελληνική έννοµη τάξη τη σχετική κοινοτική οδηγία 2009/81 και είναι ακόµη ένα βήµα στην αλυσίδα των µέτρων διαφάνειας που λαµβάνουµε στον χώρο των αµυντικών προµηθειών. Έχουν ήδη ληφθεί και εφαρµόζονται πάρα πολλά µέτρα, το σηµαντικότερο από τα οποία είναι ο διαρκής και απόλυτος έλεγχος της Βουλής που ήδη έχει συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή Αµυντικών Εξοπλισµών και Συµβάσεων, η οποία ενηµερώνεται και παρακολουθεί τα πάντα, έχοντας πλήρη πρόσβαση στους φακέλους.

Ο κώδικας δεοντολογίας και οι ρήτρες ακεραιότητας που εφαρµόζουµε, τώρα εντάσσονται και στον νόµο, το σηµαντικότερο όµως µέτρο διαφάνειας είναι αυτό που αφορά τον ίδιο τον σχεδιασµό του προγράµµατος αµυντικών εξοπλισµών, που αντιστοιχεί στις πραγµατικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων ∆υνάµεων µε πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια και ως εκ τούτου το ίδιο το πρόγραµµα «κόβει την όρεξη» σε όσους πίστευαν στο παρελθόν ότι στον χώρο της Άµυνας υπάρχει ένα πεδίο εύκολης ή γκρίζας οικονοµικής δραστηριότητας.

Tags: Εθνική Άμυνα