14.5.216| Όχι, δε δεχόμαστε την κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών.

14.5.216| Όχι, δε δεχόμαστε την κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών.

https://vimeo.com/166631900

8/5/2016 Βρίσκεστε στην κυβέρνηση εκβιάζοντας την Ιστορία και αυτό δεν μπορεί να τραβήξει πολύ.

8/5/2016 Βρίσκεστε στην κυβέρνηση εκβιάζοντας την Ιστορία και αυτό δεν μπορεί να τραβήξει πολύ.

https://vimeo.com/165762677

Ευ. Βενιζέλος: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το χρέος

Ευ. Βενιζέλος: Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το χρέος

https://vimeo.com/163024477

P. Kazarian: Το καθαρό χρέος το 2015 ήταν 39% του ΑΕΠ και όχι 180%

P. Kazarian: Το καθαρό χρέος το 2015 ήταν 39% του ΑΕΠ και όχι 180%

https://vimeo.com/163030677

D. Cohen: Το PSI ήτανε η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους

D. Cohen: Το PSI ήτανε η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους

https://vimeo.com/163056299

Παρουσίαση στοιχείων για το δημόσιο χρέος, 2000-2015

Παρουσίαση στοιχείων για το δημόσιο χρέος, 2000-2015 

Επιμέλεια: Γ. Στρατόπουλος
Αφήγηση: Κ. Κορίκης

https://vimeo.com/162421810 

31.3. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

31.3. Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

https://vimeo.com/161291218