Με την κυβέρνηση αυτή δεν υπάρχει προοπτική

Με την κυβέρνηση αυτή δεν υπάρχει προοπτική

https://vimeo.com/168512881

Ο κ. Τσίπρας ενοχοποιεί το λαό για να απαλλάξει τον εαυτό του

Ο κ. Τσίπρας ενοχοποιεί το λαό για να απαλλάξει τον εαυτό του

https://vimeo.com/168513629

Ομιλία Ευ. Βενιζέλου κατά την παρουσίαση του βιβλίου του

Ομιλία Ευ. Βενιζέλου κατά την παρουσίαση του βιβλίου του 

https://vimeo.com/168446036

Ομιλία Γ. Προκοπάκη κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Βενιζέλου

Ομιλία Γ. Προκοπάκη κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Βενιζέλου 

https://vimeo.com/168462595

Ομιλία Π. Ιωακειμίδη κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Βενιζέλου

Ομιλία Π. Ιωακειμίδη κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Βενιζέλου 

https://vimeo.com/168413306

Ομιλία Βασίλη Σκουρή κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Βενιζέλου

Ομιλία Βασίλη Σκουρή κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Βενιζέλου

https://vimeo.com/168457222

 

Εισαγωγή Τ. Θεοδωρόπουλου κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Βενιζέλου

Εισαγωγή Τάκη Θεοδωρόπουλου κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Ευ. Βενιζέλου 

https://vimeo.com/168433946

 

 

Εάν συνεχίσετε εσείς να κυβερνάτε τον τόπο, είμαστε καταδικασμένοι σε μία στασιμοχρεωκοπία

Εάν συνεχίσετε εσείς να κυβερνάτε τον τόπο, είμαστε καταδικασμένοι σε μία στασιμοχρεωκοπία

https://vimeo.com/167549875